Zapytanie Ofertowe Nr 1/2018

 

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż bramki UHF RFID. W ramach realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie ” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na następujące zamówienie:

Bramka UHF RFID:

 

 • Częstotliwość pracy:  

 • Protokół RFID:

 • Moc nadawania:

 • Odległość odczytu:

 • Maksymalny odczyt (jednorazowo):

 • Komunikacja z użytkownikiem:

 • Komunikacja:

 • Czas podtrzymania zasilania:

 • Napięcie zasilania:

 • Wymiary wewnętrzne +/- 2 cm: 

 • Wymiary zewnętrzne +/- 2 cm: 

865-868 MHZ (UHF RFID)

ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2)

do 1.4 W

do 4 m

do 1000 sztuk

Panel dotykowy

Ethernet

10 min

230 V

205 cm/105 cm/60 cm (wys./szer./głęb.)

220 cm/120 cm/80 cm (wys./szer./głęb.)

Dodatkowo:

 

 • Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

 • Oferowany czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24 godziny (przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii).

 

Ocena dokonana będzie na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pliki do pobrania

Agnieszka Jesionka „Klif” informuje, iż w postępowaniu na zakup, dostawę oraz montaż bramki UHF RFID jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Magielek Twaróg Anna Młynne 199 34-600 Limanowa

 

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018

kliknij aby pobrać plik

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

kliknij aby pobrać plik 

Bramka UHF RFID:

 

 • Częstotliwość pracy: 

  865-868 MHZ (UHF RFID) 

 • Protokół RFID: 

  ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2)

 • Moc nadawania:

  do 1.4 W

 • Odległość odczytu:

  do 4 m

 • Maksymalny odczyt (jednorazowo):

  do 1000 sztuk

 • Komunikacja z użytkownikiem:

  Panel dotykowy
 • Komunikacja:

  Ethernet

 • Czas podtrzymania zasilania:

  10 min

 • Napięcie zasilania:

  230 V

 • Wymiary wewnętrzne +/- 2 cm: 

  205 cm/105 cm/60 cm (wys./szer./głęb.)

 • Wymiary zewnętrzne +/- 2 cm:

  220 cm/120 cm/80 cm (wys./szer./głęb.)

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2019

 

Firma Agnieszka Jesionka „KLIF” zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup, dostawę oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki.” Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kod CPV:

 

 • 42000000-6

Dodatkowo:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki. składająca się z następujących urządzeń:

 

 • Podawarka do magla, szerokość robocza 3300mm, 3 stanowiskowa podawcze z tzw. Hakami/klamrami, wyświetlacz wydajności dla obsługi magla o wielkości min 21 cali, prędkość robocza w przedziale 10-60m/min, praca na 2 torach w jednej maszynie, oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub równoważny. Podawarka musi być kompatybilna z całym zestawem, w taki sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką. Zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Magiel przemysłowy, ilość wałów 4 sztuki, ułożenie wałów jeden nad drugim ze względu na ograniczone miejsce, średnica jednego wałka 800mm, podgrzew wałka, a nie niecki, bez filcowy, szerokość robocza 3300mm, magiel parowy, prędkość robocza 10-50m/min, podgrzew wałka do min 145C, oprogramowanie w języku angielskim, znak CE lub równoważny. Zasilanie elektryczne i  pneumatyczne. Magiel musi być kompatybilny z całym zestawem, w taki sposób aby na podawarce sterować maglem oraz składarką. Składarka do magla, prędkość robocza 10-60m/min, składarka wzdłużna o możliwości składania prześcieradeł i poszewek o maksymalnych wymiarach 1100mm x 3500mm na pojedynczym torze i 350mm x 750mm na potrójnym torze, dodatkowo tzw. Stacker składający cały asortyment w kostkę, z nie większym odchyłem aniżeli 1cm w każdej sztuce pościeli. Zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Składarka do ręczników zasilana elektrycznie i powietrzem, maksymalna wielkość składanego asortymentu o wymiarach 1200x2300, wydajność 1200 sztuk na godzinę. Znak CE lub równoważny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Więcej informacji

Agnieszka Jesionka „Klif” informuje, iż w postępowaniu na zakup, dostawę oraz montaż linii maglowniczej w ilości 1 sztuki oraz składarki do ręczników w ilości 1 sztuki jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Mistan Stanisław Twaróg Ul. Raymonta 1 34-600 Limanowa

 

Za cenę 1 450 000 zł brutto. W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

kliknij aby poznać szczegółowe informacje

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2019

 

W związku z realizacją przez Agnieszka Jesionka „KLIF” projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: UPS 1 szt.

Kod CPV:

 

 • 30237280-5 Akcesoria zasilające

Dodatkowo:

 

Przedmiotem zapytania jest UPS w ilości 1 sztuki zgodny ze specyfikacją:

 

 • UPS 1 szt. Typ: 3-Fazowy, moc ok. 15000VA (13500W)

 • Okres utrzymania baterii w przypadku braku prądu – min. 120 minut.

 • Sygnalizacja akustyczno – diodowa, dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD z diagramem synoptycznym.

 • Menu w języku polskim.

 • Przeznaczenie UPS do podtrzymania sieci komputerowej i baz danych.

 • Urządzenie musi włączać się natychmiast on-line typu VFI.

 • Urządzenie stojące na ziemi. Interfejs komunikacyjny RS 232, RS485.

 • Urządzenie ma działać przeciążeniowo, przeciwzwarciowo i termiczne.

 • UPS musi być wyposażony w rozwiązanie kompensacji wejściowej mocy biernej.

 • Możliwość pracy w trybie ECO. Urządzenie musi mieć funkcję odłączenia zasilania w razie pożaru.

 

 

Więcej informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

kliknij aby poznać szczegółowe informacje

Agnieszka Jesionka „Klif” informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

COMEX SA Ul. Galaktyczna 37 80-299 Gdańsk

 

Za cenę 15 695,40 zł brutto.

 

 

Zakończone przetargi

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2020

 

Celem zamówienia jest wsparcie inwestycji proekologicznej w przedsiębiorstwie KLIF Agnieszka Jesionka. Realizacja inwestycji ma wpłynąć w szczególności na ograniczenie CO2 w środowisku, zapewnić równowagę energetyczną przedsiębiorstwa, uniezależnić wnioskodawcę od rosnących cen tradycyjnej energii elektrycznej oraz obniżyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Kod CPV:

 

 • 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowo:

 

Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się w szczególności: System konstrukcji wsporczych. Stabilne mocowanie paneli cechujące się odpornością na szkodliwe warunki atmosferyczne, ramy montażowe muszą być kompatybilne z panelami, wykonawca zapewnia ochronę przed korozją elektrochemiczną.

 

Urządzenia i infrastruktura techniczna:

- Moduły fotowoltaiczne

 

• Łączna moc paneli 50 kWp;• Moduły muszą być o mocy nominalnej pojedynczego modułu nie mniejszej niż 320Wp.

• Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm.

• Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Moduły muszą być fabrycznie nowe.

• Podstawowe, minimalne parametry modułów fotowoltaicznych w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25oC):

- Moc w warunkach STC Pmax[W] 320,00

- Napięcie obwodu otwartego Voc[V] 41

- Napięcie mocy maksymalnej Vmpp [V] 34

- Prąd zwarcia Isc[A] 8,5

- Natężenie prądu mocy maksymalnej Impp[A] 8,5

- Wydajność modułu w warunkach STC [%] 19

 

- Inwertery fotowoltaiczne;

Zaplanowano minimum 2 inwertery o mocy znamionowej AC łącznej nie mniej niż 500kW.

 

Podstawowe, minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych:

• Stopień ochrony obudowy Min. IP65

• Zakres temperatur pracy Min.: -25 +60C

• Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V

• Napięcie wyjściowe 3NPE 400V/230V

• Częstotliwość 50 Hz- Monitoring pracy elektrowni

 

Wykonawca wykona system monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej i zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu on-line, poprzez sieć Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej/aplikacji komputerowej i mobilnej, w których będą gromadzone informacje na temat instalacji. System musi umożliwiać dostęp do podstawowych informacji o instalacji m.in. bieżąca moc elektrowni, uzysk dzienny, miesięczny, roczny energii elektrycznej, parametrów urządzeń a także do szczegółowych technicznych danych elektrowni m.in. bieżące i zarchiwizowane, parametrów pracy inwerterów, raportu o stanie urządzeń itp. System monitorowania instalacji PV może być zrealizowany z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia monitorującego parametry pracy.

 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w całym okresie gwarancji, bezpłatny dostęp do monitoringu on-line instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty związane z opłatą abonamentową za transfer danych GPRS. Monitoring pracy musi zapewniać archiwizację danych dotyczących pracy elektrowni. Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zapewnienia dostępu do monitoringu instalacji. System powinien być wyposażony w możliwość wysyłania powiadomień o błędach w pracy instalacji fotowoltaicznej.

 

- Instalacja uziemień:

Skuteczność uziemienia powinna być potwierdzona badaniami rezystancji uziemienia.

 

W szczególności należy uziemić:

• konstrukcje metalowych rozdzielnic i szaf,

• konstrukcje wsporcze modułów,

• ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

• obudowy inwerterów.

 

- Ochrona przeciwprzepięciowa

 

Uruchomienie i oddanie do użytku:

 

Wykonawca po zakończeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej oraz elektrycznej. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia protokołów z badań i pomiarów określonych normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”.

 

Urządzenia stosowane muszą posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż:

• Panele fotowoltaiczne – 15 lat.

• Konstrukcja wsporcza – 10 lat.

• Inwertery – 10 lat.

• Prace budowlane – 5 lat.

 

 

 

Agnieszka Jesionka „Klif” informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

COMEX SA Ul. Galaktyczna 37 80-299 Gdańsk

 

Za cenę 15 695,40 zł brutto.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

kliknij aby poznać szczegółowe informacje

Więcej informacji

Przetargi 

Pralnia Międzyzdroje Wolin
Pralnia Międzyzdroje Wolin

PL | ENG | DE

 +48 91 469 60 12 

 +48 91 469 60 12

Zaloguj się 

Pralnia Szczecin - WashPro
Copyright ©
WashPro 2020

Created by BezPoprawek